Metodické pokyny

V souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a přípravou programovacího období 2007-2013 byly zpracovány metodiky zadávání (veřejných) zakázek. Metodiky se zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Důležité dokumenty jsou k dispozici také v rámci Aktualit nebo v rámci záložky Stanovisek, v obou případech dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Na Portálu lze najít důležité aktualizované dokumenty, vyjadřující se k podstatným změnám, vyplývajícím z novely zákona o veřejných zakázkách  č. 55/2012 Sb.


 


Seznam metodických pokynů dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích
 
 
Metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Metodické pokyny k uveřejňování a náležitostech profilu zadavatele

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

Metodický postup pro SCD a šablony dokumentů

Metodický postup pro RKS a formulář pro zápis

Metodické pokyny k doručování prostřednictvím datových schránek