Jste zde: Úvodní strana > Anketa

Anketa

ANKETA - vyjádření stanoviska k obsahu zákona o veřejných zakázkách a sdělení námětů a postřehů k přípravě návrhu nového zákona o veřejných zakázkách
V souvislosti s problematikou právní úpravy zadávání veřejných zakázek, která je aktuálním celospolečenským tématem a předmětem mnoha diskusí, hodnocení a kritiky, se Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) jakožto gestor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) prostřednictvím této ankety obrací na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci v otázce podoby budoucí právní úpravy této oblasti.

V únoru letošního roku byl Radou EU schválen balíček 3 směrnic regulujících postupy při zadávání veřejných zakázek a koncesí. Členským státům je pro transpozici předmětných směrnic do vnitrostátního právního řádu stanovena lhůta 2 let od uveřejnění směrnic v Úředním věstníku Evropské unie. Jedním ze zásadních úkolů MMR je tak příprava paragrafového znění návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesí.

Mimo obsah předmětných směrnic bude vodítkem pro vznik nového zákona o veřejných zakázkách také současná právní úprava, a proto jsme se rozhodli shromáždit také názory a podněty široké veřejnosti, a tím odhalit co nejširší spektrum nedostatků současného Zákona tak, abychom se jim mohli v nové právní úpravě, bude-li to možné, vyvarovat.
Dovolte nám tedy položit Vám prostřednictvím této ankety několik dotazů:


Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven