Jste zde: Úvodní strana > Spolupráce a výměna informací > Výroční zprávy a souhrnné údaje o ... > Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek

Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek

 
Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším aspektem posledních několika let je proces elektronizace zadávání veřejných zakázek. Na proces elektronizace je ve zprávě nahlíženo jak z pohledu opatření Evropské unie, která představují zejména připravované směrnice pro zadávací i koncesní řízení, tak z pohledu opatření na národní úrovni směřujících k co největší možné míře evidovatelnosti procesu zadávání veřejných zakázek, a tím posílení jeho transparentnosti a dohledatelnosti dat.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek, ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

Za rok 2017
    Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 [PDF, 985.39KB]
    Usnesení vlády ze dne 13. června 2018 č. 372 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 [PDF, 126.95KB]

Za rok 2016
    Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016 [PDF, 1.01MB]
    Usnesení vlády ze dne 14. června 2017 č. 449 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016 [PDF, 126.75KB]


Za rok 2015

    Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015 [PDF, 2.93MB]
Za rok 2014

    Výroční  zpráva o stavu veřejných zakázkách za rok 2014 [PDF, 2.22MB]
    Usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 474 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 [PDF, 59.94KB]

Za rok 2013

    Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2013 [PDF, 4.55MB]
    Usnesení vlády ze dne 28. května 2014 č. 398 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice  [PDF, 52.6KB]

Za rok 2012


Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2012
Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 418 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice

Za rok 2011

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2011 
Usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č. 419 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice