Jste zde: Úvodní strana > Spolupráce a výměna informací > Public private partnership > Národní dokumenty > Aktualizována metodika k zákonu č. 139 ...

Aktualizována metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní

05.02.2009:

Tato metodika byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 536 k Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru, bod II.2. Cílem předkládané metodiky je dodat jednoduchý návod - kuchařku - pro zadavatele tzv."projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru" (dále jen PPP) tak, aby mohli dle návodu snadno postupovat při přípravě PPP projektu spadajícího pod definici koncesního zákona.