Národní dokumenty

Texty právní úpravy veřejného investování v ČR (zákony, vyhlášky, usnesení vlády)

5. února 2009: Tato metodika byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 536 k Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru, bod II.2. Cílem předkládané metodiky je dodat jednoduchý ...

5. února 2009:  

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven