Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST OSMÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení (§158 - §160)

Časová působnost nového a starého zákona

20.09.2006, 8:00:43 :: Dobrý den, pokud se zadavatel rozhodne zrušit zadávací řízení zahájené ještě podle starého zákona (40/2004), postupuje při zrušení podle starého nebo podle nového zákona? Děkuji Anna

U řízení zahájených za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. stanoví nový zákon v § 158 odst. 1, že tato řízení proběhnou celá podle předpisů účinných v době zahájení řízení. Toto pravidlo zahrnuje pochopitelně i zrušení řízení. Jedinou odchylku stanoví § 158 odst. 8, a to pro uveřejňování, které i u řízení probíhajících podle zákona č. 40/2004 Sb. musí proběhnout podle nové úpravy. V případě zrušení řízení tedy oznámení tohoto zrušení bude provedeno pomocí formuláře podle vyhlášky č. 330/2006 Sb. v ISVZ-US. Způsob vyplnění údajů požadovaných podle zákona č. 40/2004 Sb. do tohoto formuláře blíže popisuje metodický pokyn k tomuto formuláři.

Vypis z SKD dle noveho zakona

01.08.2006, 8:00:18 :: Nase společnost byla zapsana a i je dnes zapsana v Seznamu kvalifikovanych dodavatelu, dle zákona c. 40/2004 Sb. Poslední vypis z tohoto seznamu mame dne 15.5.2005. Nase společnost pozadala a je zapsana v Seznamu kvalifikovanych dodavatelu, dle zákona c.137/2006 Sb. Zadosti na vypis dle zákona c. 40/2004 Sb. vydaval Vas urad do dne 30.6.2006. Dnes uz vypis ze seznamu, dle c. 40/2004 Sb. nelze dostat. Soutezime ve verejne souteži zverejnene jeste za zákona c. 40/2004 Sb. a lhuta pro podani nabidky je 22.8.2006 Muzeme splneni zakladnich kvalifikacnich kriteri prokazat v této zakazce vypisem zs Seznamu kvalifikovanych dodavatelu, dle zákona c. 137/2004 Sb.

Podle § 158 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. se Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD) podle zákona č. 40/2004 Sb. považuje za SKD podle zákona nového. Nedochází tedy k zániku původního SKD a vytvoření SKD nového, nýbrž se jedná stále o stejný seznam. Přestože zákon tuto otázku výslovně neřeší, plyne z výše uvedeného, že je možné použít výpis z SKD vydaný podle zákona č. 137/2006 Sb. k prokázání kvalifikace také v zadávacím řízení, které probíhá podle zákona č. 40/2004 Sb.

Další postup v návazniosti zákona č. 137/2006 Sb.

11.07.2006, 7:59:17 :: Dobrý den. Na centrální adrese jsme dne 16.6.2006 zveřejnili oznámení zadávacího řízení - užšího na veřejnou zakázku. Dne 26.7.2006 by měli zájemci o účast předložit žádost o účast a kvalifikační kriteria. Při splnění kvalifikačních kritérií budou úspěšní zájemci vyzváni k podání nabídky na řešení veřejné zakázky a současně jim bude zaslána zadávací dokumentace. V textu "výzvy k podání nabídky" mají být použity odkazy na znění paragrafů dle nové vyhlášky (137/2006) ? V novém zákoně nemohu najít odkaz na § ve kterém je specifikována výzva k podání nabídky, tak jako v § 46 zákona č. 40/2004 Sb. Děkuji.

Pokud bylo zadávací řízení zahájeno za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb., dokončí se v souladu s přechodným ustanovením v § 158 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. podle dosavadních předpisů, tj. podle zákona č. 40/2004 Sb. Výzva k podání nabídky v užším řízení bude tedy provedena v souladu s § 46 zákona č. 40/2004 Sb. Zákonem č. 40/2004 Sb. se bude řídit i další postup v tomto zadávacím řízení, včetně případného řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Jedinou výjimkou bude uveřejnění výsledku zadávacího řízení podle § 67 zákona č. 40/2004 Sb., které již neproběhne na centrální adrese, ale musí být provedeno na novém formuláři "Oznámení o zadání zakázky" v Informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvzus.cz). Pro úplnost dodáváme, že v novém zákoně č. 137/2006 Sb. je výzva k podání nabídek v užším řízení specifikována v § 28 odst. 5.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz