Info-forum

V rámci info-fora je možno klást otázky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

Odpovědi budou poskytovány odborem práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj jako součást metodické pomoci, a to na základě následujících pravidel:
 

  1. Poskytován bude pouze obecný výklad jednotlivých ustanovení, institutů nebo problémů zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona.
  2. Odbor práva veřejných zakázek a koncesí si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda otázka včetně odpovědi bude uveřejněna v rámci info-fora, zda bude odpovězeno pouze tazateli e-mailem nebo zda otázka nebude zodpovězena.
  3. Uveřejněny budou dotazy, které by mohly zajímat širší okruh uživatelů, a dotazy k problematice, která nebyla v rámci info-fora dosud řešena.
  4. Dotazy, které se týkají postupu podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona v konkrétních případech, a dotazy, které se netýkají problematiky veřejných zakázek a koncesí, nebudou zodpovídány.