Jste zde: Úvodní strana > Spolupráce a výměna informací

Spolupráce a výměna informací

V sekci Spolupráce a výměna informací naleznete informace týkající info-fora, výročních zpráv o stavu veřejných zakázek resp. souhrnných údajů o veřejných zakázkách. V sekci jsou dále informace o partnerství veřejného a soukromého sektoru ("PPP") a o mezinárodní spolupráci.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Info-forum

V rámci info-fora je možno klást otázky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dočasně jsou zpřístupněny také odpovědi k zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a k  zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách
 

Rubrika obsahuje výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice zpracované MMR v rámci plnění protikorupční strategie vlády a souhrnné údaje o veřejných zakázkách.

Mezinárodní spolupráce

Česká republika se prostřednictvím zástupců Ministerstva pro místní rozvoj - odboru elektronizace veřejných zakázek účastní několika výborů a pracovních skupin v rámci oficiálních struktur Evropské unie i v dalších mezinárodních organizacích. Rubrika obsahuje informace o těchto orgánech.

 

Public private partnership

V rubrice naleznete informace týkající partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podle Zelené knihy Komise Evropských společenství o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích ze dne 30.4.2004 se pojmem partnerství veřejného a soukromého sektoru ("PPP") obecně označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovy, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.