Jste zde: Úvodní strana > Odkazy

Odkazy

Užitečné odkazy na instituce, v jejichž činnosti je rovněž problematika veřejných zakázek a další webové stránky, které se zabývají problematikou veřejných zakázek.

České webové stránky

  • www.mmr.cz     - oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • www.compet.cz     - oficiální stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (v kompetenci Úřadu je dohled nad dodržováním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Na stránkách Úřadu jsou publikovány rozsudky vrchních soudů, způsob skládání kaucí a poplatků a stanoviska Úřadu
  • www.mvcr.cz     - oficiální stránky Ministerstva vnitra ČR
  • www.vestnikverejnychzakazek.cz     - oficální stránky Věstníku veřejných zakázek

Zahraniční webové stránky

Partnerské úřady a organizace

Slovensko

Polsko

Maďarsko

Rakousko

Německo

Irsko

Estonsko

Litva