Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Metodiky / stanoviska > Stanoviska > Stanoviska expertní skupiny MMR k novému ...

Stanoviska expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

 
Dopad povinností vyplývající z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek
    Dopad povinností vyplývajících z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek [PDF, 509.31KB]
 
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP)
    Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 1732016 Sb. [PDF, 458.76KB]


Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
    Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018 [PDF, 448.83KB]

Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikacepři uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
    Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikacepři uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku [PDF, 178.41KB]

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu
    Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu [PDF, 180.37KB]

Zjednodušený režim
    Zjednodušený režim [PDF, 439.92KB]

Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
    Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti [PDF, 195.56KB]

Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)
    Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b) [PDF, 114.14KB]

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce
Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017
    Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 [PDF, 416.13KB]
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH

Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven