Uveřejňování předpokládané hodnoty

21.11.2013: Uveřejňování předpokládané hodnoty ve formulářích oznámení veřejné zakázky je nepovinné.
Zadavatel je před zahájením zadávání veřejné zakázky povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky podle pravidel uvedených v § 13 až § 16 zákona o veřejných zakázkách. Formuláře oznámení veřejné zakázky obsahují kolonku týkající se předpokládané ceny, její vyplnění ale není povinné. Je věcí obchodní taktiky zadavatele, zda předpokládanou hodnotu uveřejní či nikoli. Důvodem pro uveřejnění může být prevence proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám. Důvodem proti uveřejnění je riziko přizpůsobování nabídek uveřejněné ceně.