Metodiky k uveřejňování

 
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
    Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele [PDF, 1.19MB] (aktualizováno dne 5. dubna 2017)

Metodický pokyn pro registraci do Věstníku veřejných zakázek
Metodický pokyn pro registraci do Věstníku veřejných zakázek

Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v podlimitním režimu
    Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v podlimitním režimu [PDF, 298.21KB]

Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v nadlimitním režimu
    Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v nadlimitním režimu [PDF, 298.31KB]

Vážení zadavatelé,
vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy, jak správně vyplňovat formulář F20 v případě změny závazku ze smlouvy na uzavřenou veřejnou zakázku dle § 222, připravilo MMR podrobný postup, včetně vzorových příkladů, který naleznete     zde [PDF, 532.27KB].