Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Metodiky / stanoviska > Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o ...

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

 
Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016.

K  zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik.

Metodiky jsme připravili:
- procesní, popisující vlastní postup v  zadávacích řízeních;
- formální, které by měly zadavatelům pomoci s formálními aspekty zadávacího řízení pomocí vzorů;
- speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu 134/2016 Sb.
 
Dále uveřejňujeme metodiky oborového zaměření, např. metodiky sociální, které se dotýkají sociálních aspektů zadávání a společensky zodpovědného zadávání a metodiky šetrné (zelené), zohledňující ekologické aspekty.
 
Metodiky budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

V rámci metodické činnosti Ministerstvo v součinnosti s  profesními organizacemi (Hospodářská komora, ČKAIT, ČKA a další) připravuje další odborné metodiky. Tyto metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. Bude se týkat řady oblastí, např. ICT zakázek, stavebních metodik (metodika obvodových plášťů), metodiky na soutěž o návrh a projektové práce.