Metodické pokyny k zadávání veřejných zakázek

 
ARCHIV

Metodické pokyny níže uvedené, jsou určeny dodavatelům a zadavatelům pro snadnou orientaci v problematice zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn nový zákon č. 55/2012 Sb.,  kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) ve znění pozdějších předpisů.V souvislosti s touto významnou novelou zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v účinnost dne 1. dubna 2012, budou zpracovány aktuální metodiky zadávání veřejných zakázek. 

Metodické pokyny dle zákona o veřejných zakázkách

Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
    Metodika zadávání veřejných zakázek - leden 2014, verze .pdf [PDF, 1.9MB]
    Metodika zadávání veřejných zakázek - leden 2014, verze .docx [MS Word, 732KB]

Metodické pokyny související s elektronickými nástroji

Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány při certifikaci elektronických nástrojů ve smyslu § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány


Metodické stanovisko k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
    Metodické stanovisko MMR k vyhlášce č. 9/2011 Sb.  [PDF, 733.16KB]

Přístup do Archivu metodik platných pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ).