Metodický postup pro SCD a šablony dokumentů

20.02.2009: Metodický dokument k podání žádosti o schválení v systému certifikovaných dodavatelů

O schválení systému certifikovaných dodavatelů rozhoduje MMR ve správním řízení na základě žádosti správce, kterým může být libovolná právnická osoba. V rámci řízení MMR posuzuje mj. navržená pravidla systému, vymezení kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje, nebo vymezení dokladů, které budou vyžadovány po dodavatelích.

Pro podání žádosti o schválení systému a pro další úkony mohou správci systémů použít následující šablony:


Žadatelé mohou rovněž využít manuál, obsahující bližší charakteristiku systémů certifikovaných dodavatelů a výklad souvisejících ustanovení zákona:


Manuál - Metodické postupy pro systém certifikovaných dodavatelů (účinnost od 1. 1. 2010)