Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

25.02.2009: Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD.


Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

    Manuál - Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 10.0 [PDF, 205.22KB] - účinnost od 28. 11. 2013 

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. dubna 2012, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

    Žádost o zápis do SKD [MS Word, 119KB] (aktualizace 1. 1. 2016)

    Žádost o výpis z SKD [RTF, 85.59KB]
 
 
    Žádost o vyškrtnutí ze seznamu [RTF, 75.47KB]
    Vzdání se práva na rozklad [RTF, 67.62KB]
    Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů [MS Word, 28.41KB] (aktualizace 1. 1. 2016)

    Čestné prohlášení dodavatele [MS Word, 29.5KB] (aktualizace 1. 1. 2016)
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)