Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

30.09.2016:  

Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

    Manuál - Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 1.0 [PDF, 685.93KB] - účinnost od 1. 10. 2016
    Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD [PDF, 326.38KB]

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. října 2016, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

    Žádost o zápis do SKD  [MS Word, 149.5KB]

    Žádost o výpis z SKD [RTF, 84.15KB]

    Žádost o změnu v SKD [MS Word, 67KB]
    Žádost o vyřazení ze seznamu [RTF, 76.83KB]

    Vzdání se práva na rozklad [RTF, 67.15KB]

    Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů   [MS Word, 28.05KB]

    Čestné prohlášení dodavatele  [MS Word, 27KB]
    Čestné prohlášení (odborná způsobilost) [MS Word, 24.5KB]