Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Metodiky / stanoviska

Metodiky / stanoviska

 
Teaser na stránce Metodiky a stanoviska.

V této části portálu naleznete přístup k metodikám k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (účinném od 1. 10. 2016), k souvisejícím metodickým pokynům MMR a ke stanoviskům jak expertní skupiny MMR k výše uvedenému zákonu, tak společná stanoviska MMR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
V menu je rovněž dočasně ponechán přístup k vybraným metodikám k předchozímu zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který pozbyl účinnosti dne 30. 9. 2016.