Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Metodiky / stanoviska

Metodiky / stanoviska

 
Teaser na stránce Metodiky a stanoviska.

ARCHIV

Aktualizované znění metodiky zadávání veřejných zakázek ke dni 31. 12. 2015 s ohledem na novelu č. 40/2015 Sb. (Technická novela).
    Aktualizované znění metodiky zadávání veřejných zakázek ke dni 31. 12. 2015 [PDF, 2.93MB] - pdf
    Aktualizované znění metodiky zadávání veřejných zakázek ke dni 31. 12. 2015 [MS Word, 737.6KB] - doc

Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - znění po novelách zákona o veřejných zakázkách: 

    Metodika zadávání veřejných zakázek - leden 2014, verze .pdf [PDF, 2.3MB]
    Metodika zadávání veřejných zakázek - leden 2014, verze .docx [MS Word, 733.1KB]

Metodika se zaměřuje na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají. Oproti předchozí verzi byl text doplněn o metodiku veřejných zakázek malého rozsahu.

Celá problematika veřejných zakázek je v metodice uspořádána do systematických bloků, které navíc obsahují velké množství vnitřních hypertextových odkazů. Uživatel se tak díky přehlednému způsobu zpracování v dokumentu může dobře orientovat a vždy nalezne kompletní výklad k danému tématu.

Uveřejnění metodiky představuje další významný krok k posílení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Metodika podporuje správnou aplikaci zákona a upřesňuje požadavky, které z něj vyplývají.

Metodika není právně závazným výkladem ZVZ, vytváří však podpůrný prostředek pro aplikaci zadávání veřejných zakázek do praxe.

SEZNAM METODICKÝCH POKYNŮ