Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

 
    Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2018 [PDF, 1.5MB]


Předchozí znění:
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. července 2017
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 22. května 2017 do 30. června 2017

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
    Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016 [PDF, 1.56MB]
Odkaz obsahuje i znění doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

    Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - překlad do anglického jazyka [PDF, 1.08MB]

ACT no. 134/2016 Coll.  on Public Procurement 

Pozn. Uveřejněný překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je pouze česká verze jmenovaného zákona v platném znění.

Novelizace

Novelizace provedená zákonem č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 22. května 2017

Zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, účinná od 1. července 2017
    Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích [PDF, 811.71KB]