Úplné znění zákona o veřejných zakázkách

 
ARCHIV

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2016
    Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2016 [PDF, 599.73KB]
---
Dne 29. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován     zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [PDF, 1.55MB] a rovněž     zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek [PDF, 1.55MB]. Oba zákony vstoupí v účinnost dne 1. října 2016.

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.