Jste zde: Úvodní strana > ... > Legislativa a Judikatura > Legislativa > Národní legislativa - aktuální a úplné ... > Koncesní zákon a jeho prováděcí právní ...

Koncesní zákon a jeho prováděcí právní předpisy

23.09.2011:  
Aktuální znění účinné od 1. ledna 2014

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném od 1. ledna 2014
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném od 1. ledna 2014    
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 8. 1. 2014]

ARCHIV

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění účinném od 15.9.2010 
Zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

Znění v anglickém jazyce účinné od 15. 9. 2010:

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, anglická verze
 - EN

Zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
Zákon č. 140/2006 Sb.
 


Novely k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 303/2013 Sb. [PDF, 1.14MB]

Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Zákon č. 30/2008 Sb.kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Vyhlášky k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon
Vyhláška č. 217/2006 Sb.

Vyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona.
Vyhláška č. 238/2006 Sb. 

Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek 
(účinnost od 27. 12. 2010)
Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR 
 


Nařízení vlády k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:Aktuální znění:

Nařízení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 456, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 456/2013 Sb., kterým se novelizují nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014
Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014    
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 8. 1. 2014]

Pro úplnost a možnost porovnání:


Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. (účinné od 1.1.2010).
    Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. (účinné od 1.1.2010). [MS Word, 28.5KB]  [Zdroj: Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.].

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb. v původním změmí, s účinností od 29.02.2008
    Nařízení vlády č. 78/2008 Sb. v původním změmí, s účinností od 29.02.2008 [PDF, 906.32KB] 
 Ostatní předpisy vztahující se k nařizení vlády č. 77/2008 Sb. v platném znění

Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Nařízení vlády č. 474/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
    Nařízení vlády č. 447/2011 Sb. [PDF, 318.97KB]