Zprávy o plnění Strategie elektronizace

 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 („Strategie elektronizace“) se po ukončení účinnosti Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 stala novým strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Realizace Strategie elektronizace bude obdobně jako v případě Národního plánu uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V bodě II.2b) usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 vláda uložila ministru pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

5. Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ - 2015

    Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2015 [PDF, 485.77KB]
    Usnesení vlády č. 422 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2015 [PDF, 126.46KB]

4. Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ - 2014

    Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014 [PDF, 575.14KB]
    Usnesení vlády č. 393 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014 [PDF, 55.92KB]

3. Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ - 2013

    Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2013 [PDF, 511.85KB]
    Usnesení vlády č. 331 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2013 [PDF, 52.63KB]

2. Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ - 2012

    Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012 [PDF, 238.74KB]
    Usnesení vlády č. 354 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012 [PDF, 22.94KB]

1. Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ - 2011


Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2011 
Usnesení vlády č. 334 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2011