Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Elektronické zadávání VZ > Strategie elektronizace zadávání VZ 2011 ...

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015

 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 byla přijata na základě usnesení vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5. Vláda zároveň uložila příslušným ministrům a předsedům ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 se po ukončení účinnosti Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 stala novým strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 bude obdobně jako v případě Národního plánu uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministru pro místní rozvoj bylo uloženo koordinovat realizaci Strategie prostřednictvím jím ustavené meziresortní řídící skupiny, předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie za předchozí kalendářní rok a zajistit zveřejnění tohoto usnesení a Strategie ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 

Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy bylo uloženo zavádět v návaznosti na realizaci Strategie elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti. Hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí bylo doporučeno zavádět v návaznosti na realizaci Strategie elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti.

Strategie elektronizace zadávání VZ 2011-2015
Usnesení vlády č. 5 ze dne 5. ledna 2011 

 


 


Metodické materiály související s realizací Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 naleznete zde.