Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Elektronické zadávání VZ > Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 ...

Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 - 2020

 
Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. prosince 2015 skončila účinnost Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, přijala vláda ČR svým usnesením z 18. ledna 2016 č. 25 novou Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, která se tak stala novým strategickým dokumentem vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. 

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 bude obdobně jako v případě předchozí strategie  uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány státní správy či další instituce dle potřeby.

    Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN  [PDF, 1.9MB]
 
    Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN)  [PDF, 133.11KB]

    Příloha č.1 k usnesení vlády č. 25 - Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje [PDF, 301.79KB]