Seznam certifikovaných nástrojů - e-tržiště - dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů - především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.    

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

Níže uvedené certifikáty se vztahují k funkčnosti resp. prostředí elektronických tržišť.

Udělené certifikáty:

2012
 

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
Sdružení E-TENDERS, zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 - Vysočany

Název elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121203
    Certifikát č. ATS-20121203 [PDF, 1.78MB]
/ certifikát funkčnosti
Sdružení E-TENDERS, zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 - Vysočany
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121204
    Certifikát č. ATS-20121204 [PDF, 1.76MB]
/ certifikát prostředí
2013
Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno

Název elektronického nástroje
Gemin, verze 4
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130101
    Certifikát č. ATS-20130101 [PDF, 1.73MB]
/ certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
 
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130102
    Certifikát č. ATS-20130102 [PDF, 1.69MB]
/ certifikát prostředí
Sdružení TENDERMARKET, zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6

Název elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
 
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130204
    Certifikát č. ATS-20130204 [PDF, 906.43KB]
/ certifikát funkčnosti
 
Sdružení TENDERMARKET, zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130205
    Certifikát č. ATS-20130205 [PDF, 847.92KB]
/ certifikát prostředí
 
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1

Název elektronického nástroje
Centrum veřejných zakázek, verze 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130403
Certifikát č. ATS-20130403
/ certifikát funkčnosti
 
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1
 
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130404
Certifikát č. ATS-20130404
/ certifikát prostředí
 
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8
29. 4. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9P13001
    Certifikát č. V9P13001 [PDF, 442.47KB]
 / certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8

Název elektronického nástroje
Elektronické tržiště "vortalGOV" verze 1 pro VZMR a ZPŘ
 
29. 4. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9F13002
    Certifikát č. V9F13002 [PDF, 431.52KB]
 / certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 Brno

Název elektronického nástroje
Elektronické tržiště Český trh, ver. 1.0
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20131101
    Certifikát č. ATS-20131101 [PDF, 1.12MB]
 / certifikát funkčnosti
 
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 Brno
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20131102
    Certifikát č. ATS-20131102 [PDF, 1.08MB]
 / certifikát prostředí