Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Elektronické zadávání VZ > Seznam certifikovaných nástrojů dle ...

Seznam certifikovaných nástrojů dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů - především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.    

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

Udělené certifikáty:

Rok 2011
 

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 370/40
623 00 Brno

Název elektronického nástroje
EZAK, verze 2
13. 6. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110601
Certifikát č ATS-20110601
/ certifikát funkčnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
13. 6. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110602
Certifikát č ATS-20110602
/ certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Bellova 370/40
623 00 Brno
.
30. 6. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110604
Certifikát č. ATS - 200110604
/ certifikát prostředí
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 - Vysočany

Název elektronického nástroje
eGORDION, verze 3
14. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110701
Certifikát č. ATS-20110701
/ certifikát funkčnosti
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 - Vysočany
14. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110702
Certifikát č. ATS-20110702
/ certifikát prostředí
B2B Centrum a.s.
Starochodovská 1359/76
149 00 Praha 4 - Chodov

Název elektronického nástroje
Softender, verze 1 
28. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110703
Certifikát č. ATS-20110703
/ certifikát funkčnosti
B2B Centrum a.s.
Starochodovská 1359/76
149 00 Praha 4 - Chodov
28. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110704
Certifikát č. ATS-20110704
/ certifikát prostředí

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc

Název elektronického nástroje
KDV, verze 5

30. 8. 2011
RELSIE, spol. s r.o.    
 
Certifikát č. ATS-20110801
Certifikát č. ATS-20110801
/ certifikát funkčnosti
NAR marketing, s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Název elektronického nástroje
PROe.biz, verze 3.g
23. 9. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20110901
Certifikát č. ATS-20110901 / certifikát funkčnosti
OTIDEA a.s.
Na Příkopě 31
110 00 Praha 1

E-ZAKAZKY, verze 2
11. 10. 2011 RELSIE, spol. s r.o.    
Certifikát č. ATS-20111001
Certifikát č. ATS-20111001
/ certifikát funkčnosti
 
OTIDEA a.s.
Na Příkopě 31
110 00 Praha 1
11. 10. 2011 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20111002
Certifikát č. ATS-20111002
/ certifikát prostředí
SEV Computing, s.r.o.
V Olšinách 16/82
100 00 Praha 10

Název elektronického nástroje
odesílání a uveřejňování, verze 1
13. 12. 2011
RELSIE, spol. s r.o.    
Certifikát č. ATS-20111201
Certifikát č.ATS-20111201
/ certifikát funkčnosti

 


Rok 2012
 
Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
SEV Computing, s.r.o.
V Olšinách 16/82
100 00 Praha 10
13. 1. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120101
Certifikát č.ATS-20120101
/ certifikát prostředí
NAR marketing, s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 
7. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120601
Certifikát ATS-20120601
/ certifikát prostředí
Sentinet, s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 
7. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120602
Certifikát ATS-20120602
/ certifikát prostředí
Správa informačních technologií města Plzně, p.o.
Dominikánská 4,
301 00 Plzeň
15. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120603
Certifikát č.ATS-20120603
/ certifikát prostředí
RTS, a.s.,
Lazaretní 13,
615 00 Brno

Název elektronického nástroje
x:tendr - profil zadavatele, verze 1
21. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120604
Certifikát č.ATS-20120604
/ certifikát funkčnosti
RTS, a.s.,
Lazaretní 13,
615 00 Brno
21. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120605
Certifikát č.ATS-20120605
/ certifikát prostředí
AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc

Název elektronického nástroje
KDV, verze 5
11. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120701
Certifikát č. ATS-20120701
/ certifikát funkčnosti
AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc
 
11. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120702
Certifikát č. ATS-20120702
/ certifikát prostředí
VUSTE-APIS, s.r.o.
Velflikova 4
160 75 Praha 6

Název elektronického nástroje
Profil zadavatele vzpro.cz, verze vzpro02
20. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120703
Certifikát č. ATS-20120703
/ certifikát funkčnosti
VUSTE-APIS, s.r.o.
Velflikova 4
160 75 Praha 6
20. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120704
Certifikát č. ATS-20120704
/ certifikát prostředí
UNIVERZITA PARDUBICE
Studentská 95
532 10 Pardubice 2
27. 8. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120801
Certifikát č.ATS-20120801 / certifikát prostředí
Kraj Vysočina
Žižkova 57
Jihlava

Název elektronického nástroje
Profil zadavatele Kraje Vysočina, verze 2
24. 9. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120901
Certifikát č. ATS 20120901 / certifikát funkčnosti
Kraj Vysočina
Žižkova 57
Jihlava
24. 9. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120902
Certifikát č. ATS 20120902 / certifikát prostředí
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
27. 9. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20120903
Certifikát č. ATS 20120903 / certifikát prostředí
ANETE spol. s r. o.
Okružní 29a
638 00 Brno

Název elektronického nástroje
FirstBuySale, verze 1
12.10.2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121001
    Certifikát č. ATS 20121001 [PDF, 1.76MB]
/ certifikát funkčnosti
ANETE spol. s r. o.
Okružní 29a
638 00 Brno
12.10.2012 RELSIE, spol. s r.o.    
Certifikát č. ATS-20121002
    Certifikát č. ATS 20121002 [PDF, 1.75MB]
/ certifikát prostředí
EEIP, a.s.
Thunovská 179/12
118 00 Praha 1

Název elektronického nástroje
zInfo, verze 1
19.11.2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121101
    Certifikát č. ATS-20121101 [PDF, 1.6MB]
/ certifikát funkčnosti
EEIP, a.s.
Thunovská 179/12
118 00 Praha 1
19.11.2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121102
    Certifikát č. ATS-20121102 [PDF, 1.59MB]
/ certifikát prostředí
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín

Název elektronického nástroje
Eveza, verze 1
27.11.2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121103
    Certifikát č. ATS-20121103 [PDF, 1.66MB]
/ certifikát funkčnosti
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
27.11. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121104
    Certifikát č. ATS-20121104 [PDF, 1.63MB]
/ certifikát prostředí
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 1903/4
166 36 Praha 6
20. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20121205
    Certifikát č. ATS-20121205 [PDF, 872.19KB]
/ certifikát prostředí
 
 


Rok 2013
 
Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu

Smartware s.r.o.
Beethovenova 234/12
400 01 Ústí nad Labem

Název elektronického nástroje
EZVR, verze 1
24. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130103
    Certifikát č. ATS-20130103 [PDF, 1.7MB]
/ certifikát funkčnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
415 50 Teplice
24. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130104
    Certifikát č. ATS-20130104 [PDF, 1.66MB]
/ certifikát prostředí

 
B2B Centrum a.s.
Starochodovská 1359/76
149 00 Praha 4 - Chodov

Název elektronického nástroje
Softender, verze 1
18. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130201
    Certifikát č. ATS-20130201 [PDF, 1.71MB]
/ certifikát funkčnosti
Tender systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6

Název elektronického nástroje
eGORDION, verze 3
25.2.2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130202
    Certifikát č. ATS-20130202 [PDF, 1.69MB]
/ certifikát funkčnosti
Tender systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
 
25.2.2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130203
    Certifikát č. ATS-20130203 [PDF, 1.67MB]
/ certifikát prostředí
VARS BRNO  a.s.
Kroftova 3167/80c
616 00 Brno - Žabovřesky

Název elektronického nástroje
ELZA, verze 1
28. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130206
    Certifikát č. ATS-20130206 [PDF, 1.75MB]
/ certifikát funkčnosti
ELZA soft s.r.o.
V přístavu 1585/14
170 00 Praha - Holešovice
28. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130207
    Certifikát č. ATS-20130207 [PDF, 1.72MB]
/ certifikát prostředí
e-Profil, s.r.o.
Nad Nuslemi 661/4
140 00 Praha 4

Název elektronického nástroje
e-Profil, verze 1
5. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130301
    Certifikát č. ATS-20130301 [PDF, 800.36KB]
/ certifikát funkčnosti
e-Profil, s.r.o.
Nad Nuslemi 661/4
140 00 Praha 4
5. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130302
    Certifikát č. ATS-20130302 [PDF, 793.39KB]
/ certifikát prostředí
VAHARINA a.s.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1
 
15. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130303
    Certifikát č. ATS-20130303 [PDF, 1.7MB]
/ certifikát prostředí
ROPRO a.s.
Masarykova 1688/49
400 01 Ústí nad Labem
15. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130304
    Certifikát č. ATS-20130304 [PDF, 1.7MB]
/ certifikát prostředí
 
Statutární město Pardubice - Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Název elektronického nástroje
Vzmmp.cz, verze 1
19. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130305
    Certifikát č. ATS-20130305 [PDF, 300.56KB]
/ certifikát funkčnosti
Statutární město Pardubice - Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
19. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130306
    Certifikát č. ATS-20130306 [PDF, 301.44KB]
/ certifikát prostředí
ICZ a.s.
Na Hřebenech II 1718/10
147 00 Praha 4

Název elektronického nástroje
ICZ VEZA, verze 1
29. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130307
    Certifikát č. ATS-20130307 [PDF, 1.66MB]
/ certifikát funkčnosti
Netkick s.r.o.
Moravské náměstí 127/3
602 00 Brno
12. 3. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9P12001
    Certifikát č. V9P12001 [PDF, 23.95KB]
/ certifikát prostředí
Netkick s.r.o.
Moravské náměstí 127/3
602 00 Brno

Název elektronického nástroje
e-zadavatel.cz, verze 1.0
12. 3. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9F12002
    Certifikát č. V9F12002 [PDF, 25.97KB]
/ certifikát funkčnosti
KWZ s.r.o.
Českobratrské náměstí 57/3
293 01 Mladá Boleslav
12. 3. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9P12003
    Certifikát č. V9P12003 [PDF, 26.24KB]
 /certifikát prostředí
KWZ s.r.o.
Českobratrské náměstí 57/3
293 01 Mladá Boleslav

Název elektronického nástroje
Easy Tender, verze 2
12. 3. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9F12004
    Certifikát č. V9F12004 [PDF, 25.98KB]
/ certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno

Název elektronického nástroje
X-EN, verze 2
5. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130401
    Certifikát č. ATS-20130401 [PDF, 1.54MB]
/ certifikát funkčnosti
 
YOUR SYSTEM, spol. s r. o.
Türkova 2319/05b
149 00 Praha 4 - Chodov

Název elektronického nástroje
eZakazky, verze 04
5. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130402
    Certifikát č. ATS-20130402 [PDF, 1.65MB]
/ certifikát funkčnosti

 
ČD - Informační systémy, a. s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3 - Žižkov
16. 5. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130501
    Certifikát č. ATS-20130501 [PDF, 320.85KB] / certifikát prostředí

 
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
10. 6. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130601
    Certifikát č. ATS-20130601 [PDF, 1.48MB] /
certifikát prostředí
 
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1 - Nové Město

 
28. 6. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.      Certifikát č. V9P13003
    Certifikát č. V9P13003 [PDF, 451.58KB]/
certifikát prostředí
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1 - Nové Město


Název elektronického nástroje
aplikace "Veřejné zakázky" na portále
e-AGRI, verze 1
 
28. 6. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9F13004
    Certifikát č. V9F13004 [PDF, 466.51KB]/
certifikát funkčnosti
ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
147 00 Praha 4

Název elektronického nástroje
ICZ VEZA, verze 1
3. 7. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130701
    Certifikát č. ATS-20130701 [PDF, 1.46MB]/
certifikát funkčnosti
PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
11. 7. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9P13005/01
    Certifikát č. V9P13005/01 [PDF, 48.94KB] /
certifikát prostředí
PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Název elektronického nástroje
ppeProfil
11. 7. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9F13006/01
    Certifikát č. V9F13006/01 [PDF, 47.58KB] /
certifikát funkčnosti
PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
11. 7. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9P13005/02
    Certifikát č. V9P13005/02 [PDF, 48.74KB] /
certifikát prostředí
PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Název elektronického nástroje
ppeSystem >> Veřejné zakázky
11. 7. 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.     Certifikát č. V9F13006/02
    Certifikát č. V9F13006/02 [PDF, 48.7KB] /
certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
5. 8. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130802
    Certifikát č. ATS-20130802 [PDF, 1.38MB] /
certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno

Název elektronického nástroje
E-ZAK, verze 3
5. 8. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130801
    Certifikát č. ATS-20130801 [PDF, 1.4MB] /
certifikát funkčnosti
AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc

Název elektronického nástroje
KDV, verze 5
13. 8. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20130803
    Certifikát č. ATS-20130803  [PDF, 1.49MB]/
certifikát funkčnosti
VARS BRNO a. s.
Kroftova 3167/80c
616 00 Brno - Žabovřesky

Název elektronického nástroje
ELZA, verze 2
1. 10. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20131001
    Certifikát č. ATS-20131001 [PDF, 1.51MB]
/ certifikát funkčnosti
ELZA Soft s. r. o.
V přístavu 1585/14
170 00 Praha - Holešovice
1. 10. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20131002
    Certifikát č. ATS-20131002 [PDF, 1.48MB]
/ certifikát prostředí
 
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Název elektronického nástroje
vz.krnap.cz
16. 10. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20131003
    Certifikát č. ATS-20131003 [PDF, 1.41MB]/ certifikát funkčnosti

 
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
25. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20131103
    Certifikát č. ATS-20131103 [PDF, 1.54MB] /
certifikát prostředí


 
Rok 2014      
Osigeno s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice
13. 1. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav     Certifikát č. V9P14001
    Certifikát č. V9P14001 [PDF, 22.75KB] /
certifikát prostředí
Osigeno s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice

Název elektronického nástroje
CENT (Certifikovaný Elektronický Nástroj Tendrů) verze 1.0.0.
 
13. 1. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav     Certifikát č. V9F14002
    Certifikát č. V9F14002 [PDF, 23.71KB] /
certifikát funkčnosti
SOFO Group a.s.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
17. 2. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav     Certifikát č. V9P14003
    Certifikát č. V9P14003 [PDF, 22.44KB] /
certifikát prostředí
SOFO Group a.s.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1

Název elektronického nástroje
eHIRST verze 1.0
17. 2. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav     Certifikát č. V9F14004
    Certifikát č. V9F14004 [PDF, 22.34KB] / 
certifikát funkčnosti
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6

Název elektronického nástroje
eGordion verze 3.3 - Tender arena
10. 6. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140601
    Certifikát č. ATS-20140601 [PDF, 789.19KB] / certifikát funkčnosti
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
10. 6. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140602
    Certifikát č. ATS-20140602 [PDF, 782.43KB] / certifikát prostředí
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
10. 6. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140603
    Certifikát č. ATS-20140603 [PDF, 777.7KB]
/ certifikát prostředí
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno zastoupené městskou částí Brno - Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno - Líšeň
18. 7. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav     Certifikát č. V9P14005 
    Certifikát č. V9P14005 [PDF, 25.25KB] /
certifikát prostředí
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno zastoupené městskou částí Brno - Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno - Líšeň

Název elektronického nástroje
Verze 1.1
18. 7. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav     Certifikát č. V9F14006 
    Certifikát č. V9F14006 [PDF, 25.1KB] /
certifikát funkčnosti
Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Název elektronického nástroje
Evidence VZ LČR, verze 8
21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140801
    Certifikát č. ATS-20140801 [PDF, 363.99KB] / certifikát funkčnosti
Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140802
    Certifikát č. ATS-20140802 [PDF, 364.37KB] / certifikát prostředí
Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Název elektronického nástroje
Profil zadavate, verze ke dni 19. 8. 2014
21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140803
    Certifikát č. ATS-20140803 [PDF, 364KB] / certifikát funkčnosti
Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140804
    Certifikát č. ATS-20140804 [PDF, 418.85KB] / certifikát prostředí
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6

Název elektronického nástroje
eGORDION verze 3.3 - Tender arena 
29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140805
    Certifikát č. ATS-20140805 [PDF, 1.46MB] / certifikát funkčnosti
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140806
    Certifikát č. ATS-20140806 [PDF, 1.44MB] / certifikát prostředí
ENSYTRA s.r.o.
nám. Svobody 931/22
789 85 Mohelnice

Název elektronického nástroje
UniBroker, verze ke dni 29. 8 . 2014
29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140807
    Certifikát č. ATS-20140807 [PDF, 448.66KB] / certifikát funkčnosti
ENSYTRA s.r.o.
nám. Svobody 931/22
789 85 Mohelnice
29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140808
    Certifikát č. ATS-20140808 [PDF, 384.51KB] / certifikát prostředí
ENSYTRA s.r.o.
nám. Svobody 931/22
789 85 Mohelnice

Název elektronického nástroje
EnergyBroker, verze ke dni 29. 8 . 2014
29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140809
    Certifikát č. ATS-20140809 [PDF, 437.64KB] / certifikát funkčnosti
ENSYTRA s.r.o.
nám. Svobody 931/22
789 85 Mohelnice
29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140810
    Certifikát č. ATS-20140810 [PDF, 383.11KB] / certifikát prostředí
OTIDEA a.s.
Václavské náměstí 11
110 00 Praha 1
10. 10. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20141001 /
    Certifikát č. ATS-20141001 [PDF, 1.53MB]
certifikát prostředí
Rok 2015      
Městská část Praha 1
Vodičkova 18
115 68 Praha 1
22. 1. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20150101 
    Certifikát č. ATS-20150101 [PDF, 1.59MB]
/ certifikát prostředí
DATASYS s.r.o.
Jeseniova 2829/20
130 00 Praha 3

Název elektronického nástroje
NEN - Národní elektronický nástroj, verze 1
19. 3. 2014 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20140301
    Certifikát č. ATS-20140301 [PDF, 1.66MB]
/certifikát funkčnosti
TESCO SW a.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
27. 3. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20150301
    Certifikát č. ATS-20150301 [PDF, 1.39MB]
​/certifikát prostředí
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
5. 6. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20150601
    Certifikát č. ATS-20150601 [PDF, 1.14MB] / certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
5. 6. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20150602
    Certifikát č. ATS-20150602 [PDF, 1.14MB]certifikát prostředí
RTS a.s.
Lazaretní 13
615 00 Brno
11. 6. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20150603
    Certifikát č. ATS-20150603 [PDF, 1.15MB]
 / certifikát prostředí
AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc
28. 8. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20150801
    Certifikát č. ATS-20150801 [PDF, 294.11KB]
 / certifikát prostředí
ANETE spol. s r. o.
Okružní 29a
638 00 Brno
12. 10. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20151001
    Certifikát č. ATS-20151001 [PDF, 328.86KB]/ certifikát prostředí
NWT a. s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
12. 11. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20151101
    Certifikát č. ATS-20151101 [PDF, 1.18MB]
/ certifikát prostředí
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 1903/4
166 36 Praha 6
21. 12. 2015 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20151201
    Certifikát č. ATS-20151201 [PDF, 654.91KB] / certifikát prostředí
Rok 2016      
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689/14
415 50 Teplice
24. 1. 2016 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20160101
    Certifikát č. ATS-20160101 [PDF, 301.21KB]
certifikát prostředí
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice

Název elektronického nástroje:
IS profil zadavatele, verze 1.0

 
22. 4. 2016 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20160401
    Certifikát č. ATS-20160401 [PDF, 1023.5KB] /
certifikát funkčnosti

 
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice
22. 4. 2016 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20160402
    Certifikát č. ATS-20160402 [PDF, 1001.32KB]
/ certifikát prostředí
Lithium a.s.
Nová Kyselka 8
362 72 Kyselka

Název elektronického nástroje:
Baggira, verze 1.0
15. 8. 2016 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20160801
    Certifikát č. ATS-20160801 [PDF, 287.23KB] /
certifikát funkčnosti

 
Lithium a.s.
Nová Kyselka 8
362 72 Kyselka
15. 8. 2016 RELSIE, spol. s r.o.     Certifikát č. ATS-20160802
    Certifikát č. ATS-20160802 [PDF, 281.39KB] /
certifikát prostředí