Typová strategie elektronizace VZ

 

Usnesením vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl ministerstvům ČR a dalším ústředním orgánům státní správy uložen úkol zpracovat v rámci svého resortu individuální strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor implementace Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek a zákona o veřejných zakázkách připravilo dokument, který je návodem pro zpracování této strategie a měl by zpracovatelům individuální strategie usnadnit práci.

Dokument se skládá ze dvou částí (hlavní část - popisná a příloha - doporučená struktura). První část je jakýmsi metodickým pokynem ke zpracování individuální strategie. Vymezuje účel a důvody zpracování strategie, vyjmenovává taxativně povinné subjekty ke zpracování a podává základní informace nezbytné k sestavení individuální strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek. V příloze již je návrh struktury a obsahu výsledného dokumentu.

Celý materiál je volně k dispozici ke stažení:


Pomocná SQL šablona pro vyplnění tabulky č. 1 v oddílu 3.1 přílohy - Finanční objemy zadaných VZ v organizaci/resortu za rok 2007     (Výsledky VZ - suma dle zadávacího řízení v sekci přednastavených statistik).