Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Elektronické zadávání VZ > Národní plán elektronizace VZ 2006-2010

Národní plán elektronizace VZ 2006-2010

 

ARCHIV

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 byl přijat na základě usnesení vlády ČR z 10.května 2006 č. 500. Vláda zároveň uložila příslušným ministrům a předsedům ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.


Národní plán je strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Vláda ČR reagovala schválením Národního plánu na trvalý tlak Evropské komise směrem k členským státům na zavádění elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování. Ke zpracování národních plánů Evropská komise přímo vyzvala členské státy ve svém Akčním plánu, jehož znění naleznete na: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm    

Národní plán je rovněž důležitým nástrojem k podpoře implementace strukturálních fondů EU. Elektronické zadávání se vztahuje i na veřejné zakázky financované či spolufinancované ze strukturálních fondů EU a i při zadávání těchto veřejných zakázek lze dosahovat finančních i nefinančních přínosů uvedených v Národním plánu.

Realizace Národního plánu je uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.