Zahraniční zkušenosti

 

ARCHIV

Zkušenosti s centralizovaným zadáváním VZ - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 

Zkušenosti s centralizovaným zadáváním VZ - RAKOUSKO 

Zkušenosti s centralizovaným zadáváním VZ - FINSKO 

Zkušenosti s centralizovaným zadáváním VZ - FRANCIE

Zkušenosti s centralizovaným zadáváním VZ - Spojené království 

Zkušenosti s centralizovaným zadáváním VZ - ITÁLIE 


Další zdroje informací:

Přehled zkušeností s centrálními nákupy vybraných zemí EU
Dokument obsahuje informace v českém jazyce ke zkušenostem s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek ve vybraných zemích EU včetně právního rámce veřejného investování, seznamu centrálně pořizovaných komodit, kontaktů a užitečných odkazů.

Studie OECD k centrálním nákupním systémům v EU 
Dokument obsahuje informace v anglickém jazyce k centrálním nákupním systémům v EU.

Portugalsko - Bílá kniha ke snižování veřejných výdajů 
Dokument obsahuje informace v anglickém jazyce k návrhu strategie pro snižování veřejných výdajů.
 

Odkazy na vybrané zahraniční centrální zadavatele (resp. organizátory centralizovaného zadávání):

Spolková republika Německo
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
http://www.bescha.bund.de    


Itálie
Consip S.p.A.
http://www.consip.it    


Rakousko
Bundesbeschaffung GmbH
http://www.bbg.gv.at    


Finsko
Hansel Ltd.
http://www.hansel.fi/en    


Francie
Union des Groupements d'Achats (UGAP)
http://www.ugap.fr/    


Portugalsko
Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E.
http://www.ancp.gov.pt