Vzorové smlouvy

 

ARCHIV

Vzorové smlouvy pro centralizované zadávání jsou určeny pro všechny veřejné zadavatele uvedené v ustanovení § 2 odst. 2 ZVZ, jimž jsou podřízeny jeden či více subjektů, které jsou povinny se řídit při nákupech zboží, služeb či stavebních prací zákonem o veřejných zakázkách.

Vzorové smlouvy jsou primárně určeny pro ty veřejné zadavatele, kteří zavedli či plánují zavést systém centralizovaného zadávání na nákup vhodných komodit. Z pohledu úrovní veřejné správy v ČR jsou vzorové smlouvy určeny zejména pro:

- ústřední orgány státní správy,
- správní úřady zřizované zákonem a podřízené vládě ČR, 
- územní samosprávné celky, a to zejména kraje a statutární města.

Výše uvedení veřejní zadavatelé budou vzory smluv používat při ustanovení a fungování systémů centralizovaného zadávání ve svých resortech, tj. zejména ve vztahu ke svým podřízeným organizacím.

Smlouva o centralizovanem zadavani 

Rámcová smlouva - dodávky 

Rámcová smlouva - služby 

Smlouva o dílo - stavební práce

Pozn.: Znění vzorových smluv k centralizovanému zadávání veřejných zakázek bude postupně zohledňovat novelizační změny.