Dokumenty ke stažení

 
Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání. MMR vydalo materiál
v souladu s Minimálními požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválenými usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákupy státu.

Přijetím Metodiky vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání byl splněn bod II., písm. a) usnesení vlády č. 24/2016.
    Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání [PDF, 399.79KB] - AKTUALIZOVÁNO

Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb
    Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb [PDF, 890.23KB] - AKTUALIZOVÁNO

Minimální požadavky na provozování resortního seznamu nakupovaných položek, MMR vydává tento dokument pro podrobnější vymezení pojmu „Resortní seznam nakupovaných položek“ (dále jen „RSNP“) a stanovení minimálních požadavků na vytvoření a provozování RSNP v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání.
    Minimální požadavky na vytvoření a provozování resortního seznamu nakupovaných položek [PDF, 505.58KB] - AKTUALIZOVÁNO
 

Šablona pro vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání. Tento dokument byl zpracován za účelem efektivního plnění informační povinnosti stanovené v Čl. VII Minimálních požadavků na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválených usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákupy státu.
Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání za rok     [MS Word, 115.42KB]
Příloha č. 1 a č. 2 k vyhodnocení RS CZ  - pro rok 2016

 

Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015

    Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015 [PDF, 1MB]
    Usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 516 ke Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovanébo zadávání veřejných zakázek za rok 2015 [PDF, 127.64KB]


Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014

    Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014 [PDF, 1.07MB]
    Usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 473 k Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014 [PDF, 60.62KB]

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013

    Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013 [PDF, 725.34KB]
    Usnesení vlády ze dne ze dne 4. června 2014 č. 427 ke Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013 [PDF, 56.46KB]

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012
Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 419 ke Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání
veřejných zakázek za rok 2012