Školení NEN pro dodavatele

14.05.2018:  

Odbor elektronizace veřejných zakázek MMR si Vás dovoluje pozvat na školení NEN pro dodavatele.

Datum: 

29. června 2018 od 9:00 do 15:00 hod. (prezence od 8:45 hod.)

Místo konání: 
AVI jednací sál, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, vstup z Pařížské ulice č. p. 4

Obsahem školení bude:
Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:
  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.
Práce dodavatele v NEN:
 
  • Individuální nastavení NEN pro registrované uživatele;
  • možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení ZD atd.;
  • práce s modulem elektronické aukce;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.

Účast:

Účast na školení je bezplatná.


Přihlášky a jakékoliv dotazy ohledně školení zasílejte na email: helena.bubnikova@mmr.cz  a tereza.huttnerova@mmr.cz

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 2 dny před termínem konání.