Školení NEN pro dodavatele

24.10.2017:  

Odbor elektronizace veřejných zakázek MMR si Vás dovoluje pozvat na školení NEN pro dodavatele.

Datum: 

9. března 2018 - 9:00 - 15:00 hod. (prezence od 8:30)

Místo konání: 
AVI jednací sál, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, vstup z Pařížské ulice č. p. 4

Obsahem školení bude:
Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:
  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.
Práce dodavatele v NEN:
  • Možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky atd.
  • práce s modulem elektronické aukce;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů;
  • podpůrné služby pro uživatele NEN.

Účast:

Účast na školení je bezplatná.

Registrace je možná nejpozději dva dny před konáním školení.


Přihlášky zasílejte na e-mail: helena.bubnikova@mmr.cz  a tereza.huttnerova@mmr.cz

Dovolujeme si Vás upozornit, že občerstvení v průběhu školení nebude zajištěno.