Školení NEN

25.08.2017:  

Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí MMR si Vás dovoluje pozvat na školení NEN pro dodavatele, která se uskuteční ve 3 dnech.


Účast na školení je bezplatná.
Bude k dispozici malé občerstvení.


Zároveň žádáme o dodržování časů začátků školení. Děkujeme

Obsahem Školení bude:

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

 
  1. Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning.
  2. Informace spojené se zahájením používání NEN.
  3. Registrace dodavatele do NEN.
Práce dodavatele v NEN:
 
  1. Možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele.
  2. Informační servis.
  3. Komunikace se zadavatelem - podání nabídky atd.
  4. Práce s modulem elektronické aukce.
  5. Bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.
  6. Podpůrné služby pro uživatele NEN.
Školení:
Datum konání Prezetnace Čas konání Název semináře Místo konání
Po - 2.10.2017  od 8:30 hod 9:00 – 14:00 hod NEN AS
Po - 9.10.2017  od 8:30 hod 9:00 – 14:00 hod NEN AS
St - 11.10.2017  od 8:30 hod 9:00 – 14:00 hod NEN AS

AS = Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Jakékoliv otázky a podněty můžete zasílat na email: helena.bubnikova@mmr.cz , tereza.huttnerova@mmr.cz