Jste zde: Úvodní strana > Informační systémy a elektronické vzdělávání > NIPEZ > Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ

 


Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ (dále jen IK NIPEZ) je jedním z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který řeší napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

Funkce IK NIPEZ

IK NIPEZ a napojení na ISZR zajišťuje aktuální a jednotné informace o subjektech v dotčených systémech NIPEZ vznikajících v souvislosti s registrovanou needitační agendou A53 (Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon), kterou vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V cílovém stavu budou na IK NIPEZ respektive na ISZR napojeny všechny informační systémy NIPEZ a dojde tak ke zkrácení doby realizace zadávacího procesu pro uživatele NIPEZ. V cílovém stavu bude moci MMR jako správce informačních systémů NIPEZ a gestor zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ) efektivněji vyhodnocovat trh veřejných zakázek v ČR.

IK NIPEZ byla vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena v rámci projektu „Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR“ reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/14.08493, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

V rámci realizace projektu byly dle možností daných Výzvou č. 14 (IOP) napojeny na IK NIPEZ:

• Věstník veřejných zakázek, a
• Informační systém o veřejných zakázkách

V rámci provozní fáze IK NIPEZ došlo k napojení dalšího informačního systému NIPEZ – Národního elektronického nástroje (NEN). Od 1. 8. 2015, tj. od data spuštění ostrého provozu NEN, lze plně využívat funkcionalitu IK NIPEZ, která zjednodušuje proces registrace zadavatelů a dodavatelů do systému.

MMR vyvinulo IK NIPEZ tak, aby v provozní fázi byla přístupná i pro jiné needitační agendové informační systémy spadající nejen do resortu MMR.

Pro uživatele dotčených informačních systémů NIPEZ neznamená zprovoznění IK NIPEZ žádné zvýšené či nové nároky na zadávání veřejných zakázek v těchto systémech.

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou  NIPEZ

    Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou  NIPEZ [PDF, 112.61KB]