Pro média

 
ARCHIV

Tiskové zprávy:


Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště, tisková zpráva dostupná v tomto odkazu.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-spustilo-prvni-e-tr    

Zavedení Národního elektronického nástroje je o krok dál. MMR ČR vybralo systémového integrátora, tisková zpráva dostupná  v tomto odkazu.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Zavedeni-Narodniho-elektronickeho-nastroje-je-o-kr    

MMR připravuje povinné uživatele na spuštění e-tržišť, tisková zpráva dostupná  v tomto odkazu.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/MMR-pripravuje-povinne-uzivatele-na-spusteni-e-trz    

Centralizované zadávání veřejných zakázek pomáhá a šetří, tisková zpráva dostupná  v tomto odkazu.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Centralizovane-zadavani-verejnych-zakazek-pomaha-a