Dokumenty ke stažení

 
    Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek [PDF, 145.48KB]

    Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek [PDF, 138.8KB]

    Příloha usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 [PDF, 900.11KB]Základní charakteristika systému NEN, verze č. 1
    Základní charakteristika systému NEN [PDF, 3.9MB]

Postup při registraci subjektu do Národního elektronického nástroje (NEN)
Postup při registraci subjektu do Národního elektronického nástroje (NEN)

Vzor pověření
    Vzor pověření [MS Word, 43KB]

Uživatelská příručka - Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele
Provozní řád pro otevřený zkušební provoz
    Provozní řád pro otevřený zkušební provoz [PDF, 283.1KB]

Pravidla NEN
    Pravidla NEN [PDF, 249.21KB]

Usnesení vlády k NEN
    Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek [PDF, 63.03KB]

Technická specifikace rozhraní pro IEN
    Technická specifikace rozhraní pro IEN [PDF, 1.73MB]

Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN
    Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN [PDF, 424.42KB]

Technické soubory k připojení
    Technické soubory k připojení [ZIP archív, 206.65KB]

Zprávy o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)

Za rok 2017
    Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017 [PDF, 1.11MB]
    Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 397 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017 [PDF, 126.65KB]

Za rok 2016
    Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016 [PDF, 1.6MB]
    Usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 631 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016 [PDF, 126.49KB]

Za rok 2015
    Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015 [PDF, 1.28MB]
    Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 483 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015 [PDF, 127.99KB]
 
Za rok 2014
    Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014 [PDF, 693.15KB]
    Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 568 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014 [PDF, 129.21KB]