Dokumenty ke stažení

 
ARCHIV
Návrh modelu fungování a Studie proveditelnosti Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) jsou výstupem veřejné zakázky financované ze zdrojů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (registrační číslo – CZ.1.04/4.1.00/32.00015). Oba dokumenty jsou aktuální k datu 15/02/2010, kdy byly využity jako podklad při podání projektové žádosti do Integrovaného operačního programu (registrační číslo – CZ.1.06/1.1.00/07.06384), jehož prostředky má být financována významná část celého projektu NIPEZ.

NIPEZ - manažerské shrnutí 

Návrh NIPEZ 

Studie proveditelnosti NIPEZ


Dokumenty pro uživatele NIPEZ:

Informační brožura o NIPEZ

NIPEZ – informační leták pro zadavatele 

NIPEZ – informační leták pro dodavatele 


Prezentace - konference Internet ve státní správě a samosprávě 2012 (duben 2012)

NIPEZ - RNDr. Jiří Svoboda  

Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek - Ing. Marek Grill 

Centralizované zadávání veřejných zakázek - Ing. Jan Novotný

Prezentace - konference „e-Government 20:10“ (září 2012)

Elektronizace postupů při zadávání veřejných zakázek v ČR
Uvodni slovo_Svoboda Jiri

Elektronická tržiště veřejné správy dle usnesení vlády č. 563/2010
E-trziste_Papula Lukas

Národní elektronický nástroj (NEN)
NEN_Grill Marek 

Kategorizace a standardizace komodit - číselník NIPEZ
Číselnik NIPEZ_Grill Martin 

Elektronické nástroje a uveřejňování informací při zadávání veřejných zakázek po 1. 4. 2012
El. nastroje_Vízdalová Eva