Jste zde: Úvodní strana > Informační systémy a elektronické vzdělávání > NIPEZ > Číselník NIPEZ > Metodiky a doporučení k číselníku NIPEZ

Metodiky a doporučení k číselníku NIPEZ

 
METODIKY K ČÍSELNÍKU NIPEZ

    Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi [PDF, 1.19MB]
    Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ [PDF, 754.77KB]
    Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan [PDF, 566.12KB]

DOPORUČENÍ K ČÍSELNÍKU NIPEZ

Dne 1. 5. 2012 byl v souladu s UV č. 222/2012 ze dne 28. 3. 2012 spuštěn nový systém elektronických tržišť, který mají za povinnost od 1. 7. 2012 využívat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace při nákupu komodit ze Seznamu komodit v souladu s Pravidly.

Zadavatelé mají v rámci nového systému e-tržišť několik možností, jak definovat předmět veřejné zakázky, přičemž jednou z mandatorních položek je definice předmětu veřejné zakázky zadáním CPV kódu s využitím číselníku NIPEZ.

S využíváním CPV kódů a číselníku NIPEZ však vyvstávají otázky, jak stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na vydefinovaný předmět veřejné zakázky. MMR doporučuje řídit se pokyny uvedenými v níže přiloženém dokumentu.

Doporučení MMR k číselníku NIPEZ a definici předmětu VZ