Materiály ke stažení

 
Seznam materiálů ke stažení - elektronická tržiště veřejné správy
 
Platná legislativa k elektronickým tržištím
Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
    Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek [PDF, 138.8KB]
    Příloha usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 [PDF, 900.11KB]


 
ARCHIV
Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 33 o Pravidlech systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 33 - Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Usnesení vlády č. 981/2013 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků - Pravidla systému používání e-tržišť
    Usnesení č. 981 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 [PDF, 61.18KB]
Pravidla systému používání e-tržišť s vyznačením změn
    Pravidla systému používání e-tržišť s vyznačením změn [PDF, 444.2KB]
Pravidla systému používání e-tržišť ve znění usnesení č. 981/2013
    Pravidla systému používání e-tržišť dle UV č. 981/2013 [PDF, 469.97KB]
             Úplné znění usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
                 Úplné znění usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 [PDF, 33.71KB]
Usnesení vlády č. 222/2012 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků - Pravidla systému používání e-tržišť
Usnesení č. 222 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Příloha k usnesení vlády č. 222/2012 - Změny v pravidlech systému používání e-tržišť
Příloha k usnesení č. 222/2012
Pravidla systému používání e-tržišť ve znění usnesení č. 222/2012
    Pravidla systému používání e-tržišť dle UV č. 222/2012 [PDF, 138.55KB]
Usnesení vlády č. 933/2011 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Usnesení vlády č. 933/2011
Usnesení vlády č. 451/2011 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím  elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011
Příloha č. 1 k usnesení č. 451/2011 - Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011 - Vzorový provozní řád elektronických tržišť
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011 - Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV 
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011 - Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Pravidla ve znění UV č. 451/2011
Usnesení vlády č. 343/2010 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Příloha č. 1 k usnesení č. 343/2010 - Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu
Strategie e-tržiště pro subjekty veřejné správy
Příloha č. 2 k usnesení č. 343/2010 -  Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Technická specifikace elektronických tržišť
Technická specifikace e-tržišť - minimální požadavky na technickou charakteristiku e-tržišť
Závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku e-tržiště veřejné správy (technická specifikace e-tržišť) - verze 2
Dodatek č. 1 k Technické specifikaci e-tržišť
Změny v Technické specifikaci e-tržišť
Změny v Technické specifikaci e-tržišť
Dokumentace rozhraní ISVZ a e-tržiště
Aktuální verze dokumentace rozhraní ISVZ a e-tržišť verze 1.03f ze dne 10. prosince 2012
Dodatek č. 2 k Technické specifikaci e-tržišť
Dodatek č. 2 k Technické specifikaci e-tržišť
Dodatek č. 3 k Technické specifikaci e-tržišť
Dodatek č. 3 k Technické specifikaci e-tržišť

Dodatek č. 4 k Technické specifikaci e-tržišť
    Příloha č. 1 - Změna Technické specifikace [PDF, 217.92KB] - verze 2
    Příloha č. 2 – Finanční limity pro veřejné zakázky účinné od 1. 1. 2014 dle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. [PDF, 276.25KB]

Dodatek č. 4.1 k Technické specifikaci e-tržišť
    Příloha - Finanční limity pro veřejné zakázky účinné od 1. 1. 2014 dle Nařízení vlády č. 456/2013 Sb. [PDF, 344.71KB]
Dodatek č. 5 ke změnám Technické specifikace
Příloha č. 1 - Povinné změny Technické specifikace

Povinné změny Technické specifikace
Příloha č. 2 - Dobrovolné změny Technické specifikace
Dobrovolné změny Technické specifikace
Dodatek č. 6 ke změnám Technické specifikace
Dodatek č. 6 ke změnám Technické specifikace
Dodatek č. 7 ke změnám Technické specifikace
    Dodatek č. 7 ke změnám Technické specifikace [PDF, 451.63KB]
Metodiky
Metodický pokyn výběru provozovatele e-tržiště
Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště Zadavatelem ve vztahu k Základním a Aditivním službám (aktualizováno ke dni 13. 2. 2013)
 
Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy
Za rok 2016
    Usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 535 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016 [PDF, 128.83KB]
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
Za rok 2015
    Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 484 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015 [PDF, 127.31KB]
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015
    Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015 [PDF, 1.57MB]
Za rok 2014
    Usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 352 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 [PDF, 60.63KB]
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014
    Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 [PDF, 1.86MB]
Za rok 2013
    Usnesení vlády ze dne 28. dubna 2014 č. 313 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013 [PDF, 246.88KB]
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013
Za rok 2012
Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 355 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012