Informace pro dodavatele

 
Elektronická tržiště určená pro zadávání veřejných zakázek jsou v ostrém provozu od 1. 7. 2012. Od 1. 5. 2012 však již provozovatelé mohli svá e-tržiště spustit v tzv. zkušebním provozu. Již v této zkušební době se tak mohli dodavatelé účastnit zadávacích řízení u veřejných zakázek zahájených přes e-tržiště.

Užívání elektronického tržiště vymezuje provozní řád e-tržiště. Každé z těchto pěti e-tržišť provozovaných v rámci NIPEZ má svůj vlastní provozní řád, všechny však vychází z tzv. vzorového provozního řádu, který vymezuje jejich povinné náležitosti.
Vzorový provozní řád byl schválen jako Příloha č. 2 UV ČR č. 451/2011. Provozní řád e-tržiště je závazný jak pro provozovatele, tak pro všechny uživatele e-tržiště.