Věstník veřejných zakázek

 
Věstník veřejných zakázek zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně o zadávání veřejných zakázek a jejichž realizace je upravena v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011. ARCHIV
Dne 21. října 2011 bylo ve Sbírce zákonů ČR publikováno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému č. 311/2011:
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj