Věstník veřejných zakázek

 
Věstník veřejných zakázek zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných zakázkách, koncesním zákoně a jejichž realizace je upravena v Nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 a v prováděcích předpisech k uvedeným zákonům. Tímto nařízením se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a zrušuje se jím dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005.

Změna v klasifikaci CPV kódů pro veřejné zakázky

Dne 21. října 2011 bylo ve Sbírce zákonů ČR publikováno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému č. 311/2011:
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj