Jste zde: Úvodní strana > Informační systémy a elektronické vzdělávání > Informační systém o VZ > Statistické výstupy o veřejných zakázkách

Statistické výstupy o veřejných zakázkách

 

ARCHIV

Součástí IS VZ jsou také statistiky veřejných zakázek, jejichž prostřednictvím je veřejnost informována o objemu veřejných zakázek a dalších datech, která se k veřejným zakázkám vztahují.

Statistické výstupy o veřejných zakázkách jsou podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Statistiky jsou veřejnosti přístupné prostřednictvím statistického modulu, který obsahuje přednastavené sestavy s možnosti další úpravy pomocí změny vstupních parametrů.

V současnosti mají uživatelé k dispozici následující skupiny statistických sestav:

• Informace o veřejných zakázkách evidovaných prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek (na základě standardních formulářů odesílaných zadavateli

• Informace o veřejných zakázkách evidovaných prostřednictvím elektronických tržišť veřejné správy

Vstup do statistického modulu v IS VZ    

Souhrnné statistické údaje o veřejných zakázkách evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek