Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv

 
ARCHIV

V návaznosti na zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony nabývá od 1.1.2010 účinnost ustanovení § 31a zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Informační systém o veřejných zakázkách je doplněn o Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv, ve kterém je zobrazen seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl uložen zákaz plnění koncesních smluv podle § 27a odst.2 zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

Vstup do IS VZ - Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv