Rejstřík koncesních smluv

 

ARCHIV

Rejstřík koncesních smluv je součástí IS VZ na základě ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Podle tohoto ustanovení je rejstřík veřejně přístupný a údaje jsou dostupné do dne ukončení platnosti koncesní smlouvy. Poté má MMR povinnost údaje z rejstříku vymazat.

V Informačním systému o veřejných zakázkách je možné si přes vyhledavač najít určitou koncesní smlouvu podle zadaných parametrů. Rejstřík rovněž obsahuje věstník a webovou šablonu výpisu informací o koncesní smlouvě.

Vstup do IS VZ - Rejstřík koncesních smluv