Jste zde: Úvodní strana > Informační systémy a elektronické vzdělávání > Informační systém o VZ > Seznam systémů certifikovaných dodavatelů

Seznam systémů certifikovaných dodavatelů

Systémy certifikovaných dodavatelů (SCD) umožňují zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem, vydaným akreditovanou osobou, prokázání splnění kvalifikace, případně její části, v daném oboru činnosti. Základní úprava systému certifikovaných dodavatelů je uvedena v ustanovení § 133 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jednotlivé systémy certifikovaných dodavatelů jsou provozovány správci, kteří stanoví pravidla tohoto systému, podmínky zápisu, podmínky vydání certifikátu, atd. Ministerstvo pro místní rozvoj schvaluje jednotlivé systémy a jejich pravidla na základě žádosti podané správcem a vede seznam těchto systémů.