Vydávání výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů zasílá ministerstvo na základě písemné žádosti doručené na adresu ministerstva, Staroměstské náměstí 6 a zaplacení správního poplatku.

Výpis zasílá Ministerstvo do 5 kalendářních dnů poštou nebo elektronicky, podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

Od 1.1.2009 je možné osobně získat výpis z SKD na kontaktních místech Czech POINT

Program a návod pro práci s elektronickým podpisem