Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

V oblasti seznamu kvalifikovaných dodavatelů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím IS VZ funkce:

  • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • poskytování informací o zapsaných dodavatelích formou vydávání výpisů ze seznamu
  • poskytování informací o zapsaných dodavatelích s možností vyhledávání podle kritérií
  • poskytování metodické podpory při zápisu, změnách zápisu a vyškrtnutí ze seznamu formou šablon a metodických postupů