Informační systém o veřejných zakázkách

 

Informační systém o veřejných zakázkách (IS VZ) je vymezen v ustanovení § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vstup do Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ)    

Funkce Informačního systému o veřejných zakázkách


ARCHIV
(dočasně ponecháno, vztahuje se k veřejným zakázkám a koncesím dle právní úpravy veřejného investování - účinné do 30. září 2016):

Informační systém o veřejných zakázkách nahradil původní Informační systém o zadávání veřejných zakázek a uveřejňování dat veřejných zakázek na Centrální adrese.

Kontinuita dat při přechodu na nový systém je zajištěna (uveřejněné formuláře, seznam kvalifikovaných dodavatelů, statistiky).