Informační systém o veřejných zakázkách

Informační systém o veřejných zakázkách (IS VZ) je vymezen v ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách") a v § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

Vstup do Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ)    

Funkce Informačního systému o veřejných zakázkách

Informační systém o veřejných zakázkách nahradil původní Informační systém o zadávání veřejných zakázek a uveřejňování dat veřejných zakázek na Centrální adrese.

Kontinuita dat při přechodu na nový systém je zajištěna (uveřejněné formuláře, seznam kvalifikovaných dodavatelů, statistiky).