Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb. účinná od ...

Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb. účinná od 1. srpna 2015

29.07.2015:  
Od 1. srpna 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Vyhláška přináší následující změny týkající se profilu zadavatele:

1) Při změně profilu zadavatele je zadavateli umožněno zachovat původní profil zadavatele jako neaktivní profil, na který bude doplňovat informace a dokumenty ke zde uveřejněným zakázkám. Dostatečná míra transparentnosti a dostupnosti uveřejněných informací bude zajištěna tím, že zadavatel na nově používaném profilu uveřejní přímý hypertextový odkaz na původní profil zadavatele a zároveň bude tento profil nadále evidován ve Věstníku veřejných zakázek s označením „neaktivní“.

2) Došlo k rozšíření výjimek ze zákazu používat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele o Národní elektronický nástroj (NEN), který bude spuštěn do ostrého provozu od 1. 8. 2015. Zadavatelé, kteří se rozhodnou využívat NEN pro zadávání veřejných zakázek, tak nejsou nuceni rušit svůj stávající profil zadavatele.

V souvislosti se změnou vyhlášky došlo k aktualizaci Metodiky k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, nová verze účinná od 1. 8. 2015 je k dispozici     zde [PDF, 1.04MB].