Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Zahájen otevřený zkušební provoz ...

Zahájen otevřený zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN)

05.08.2014:  
Na základě usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 byl spuštěn otevřený zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN), v rámci něhož budou testovány jeho funkce, ověřována jeho schopnost pracovat pod plánovanou zátěží a v této souvislosti bude optimalizován rozsah potřebného technického zázemí. Ve zkušebním provozu bude používání NEN dobrovolné. Zadavatelům umožní obeznámit se s novým systémem a poskytne jim dostatečný časový prostor k přípravě na jeho používání v ostrém provozu od 1. ledna 2015. 

Zkušební provoz bude probíhat v následujícím režimu:
  • registrovat se mohou pouze zadavatelé veřejných zakázek ve smyslu § 2 ZVZ a § 2 KZ,
  • funkčnost systému bude zpřístupňována postupně podle daného harmonogramu,
  • s každou nově zpřístupněnou funkčností bude uveřejněna uživatelská příručka popisující způsob práce s danou částí systému,
  • po dobu zkušebního provozu bude k dispozici help-desk a call centrum,
  • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zrealizuje tematická školení,
  • provoz bude probíhat dle provozního řádu NEN. 
Registrace zadavatelů ve smyslu § 2 ZVZ a § 2 KZ

Systém bude zpočátku zpřístupněn pouze zadavatelským organizacím. Dodavatelské organizace budou mít možnost seznámit se s funkčností NEN od 3. listopadu 2014. Účelem je nejdříve odzkoušet evidenční způsob práce s NEN. Zadavatel bude moci realizovat příjem nabídek jejich zaevidováním. Zpočátku tak nebude umožněno elektronické podání a příjem nabídek. V systému budou přednaplněna data o subjektech, které bude moci zadavatel vybrat jako dodavatele dané nabídky.
V rámci otevřeného zkušebního provozu bude požadováno, aby se subjekt registroval se všemi potřebnými náležitostmi dle vydaného provozního řádu NEN. Bude tak třeba vložit dokument podepsaný statutárním orgánem o tom, že souhlasí s registrací do NEN, a také stvrzení registrace elektronickým podpisem. Nápovědu, jak registraci a následnou úpravu organizační struktury provést, naleznou uživatelé v uživatelské příručce „Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele“ na webu https://nen.nipez.cz/      v sekci „Informace pro uživatele“ à „Uživatelské příručky“ a také na hlavní stránce v sekci „Novinky“.

„Jednotlivé funkčnosti budou zpřístupňovány postupně, abychom efektivně řídili seznamování se zadavatelů s aplikací. Zamezíme tak situacím, kdy budeme zavaleni dotazy a připomínkami k různým částem systému a nebudeme je schopni efektivně zpracovávat. Zároveň chceme mít otevřený zkušební provoz pod kontrolou a v co největší míře komunikovat s účastníky jejich připomínky,“ přiblížil postupné zpřístupňování funkčnosti systému RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí.
   
Harmonogram postupného zpřístupnění funkčnosti:
5. 8. 2014 Registrace a správa organizace a osob zadavatele, Otevřené řízení, Zjednodušené podlimitní řízení, Přímé zadání dle §18 ZVZ, Veřejné zakázky malého rozsahu (mimo Eaukce malého rozsahu), Systém pro centralizované zadávání
18. 8. 2014 Jednací řízení bez uveřejnění, E-aukce
1. 9. 2014 Jednací řízení s uveřejněním, Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění), Užší řízení
15. 9. 2014 Soutěžní dialog, Rámcové smlouvy
6. 10. 2014 Dynamický nákupní systém
20. 10. 2014 Koncesní řízení
3. 11. 2014 Průzkum trhu, Soutěž o návrh, Registrace dodavatelů
3. 12. 2014 Výběr subdodavatele
 
Uživatelské příručky NEN

S každou nově zpřístupněnou funkcí bude uveřejněna uživatelské příručka k dané části aplikace. Zadavatelé tak budou moci postupovat v seznamování se s aplikací samostatně. Uživatelské příručky budou uveřejňovány na webu https://nen.nipez.cz/    , v sekci „Informace pro uživatele“ à „Uživatelské příručky“. Zároveň budou zmíněny i na hlavní stránce, v sekci „Novinky“.

Help desk a call centrum

V rámci otevřeného zkušebního provozu bude možné kontaktovat pracovníky podpory (tel. 587 333 819). Další kontaktní údaje a dostupnost podpory bude uveřejněna na webu NEN https://nen.nipez.cz/    .


Školení NEN pro administrátory subjektů

MMR zrealizuje tematická školení pro administrátory subjektů, primárně pro členy externí pracovní skupiny NEN, kde představí vybrané funkčnosti systému s možností doplnění dalšími zástupci subjektů z řad zadavatelů. Vedle toho bude ještě probíhat klasické školení uživatelů NEN, které bude realizováno v rámci projektu OPLZZ.

Bližší informace budou průběžně publikovány na webu https://nen.nipez.cz     a www.portal-vz.cz